Ishranom do serotonina


Faktori ishrane obično su samo jedan od nekoliko uzroka koji zajedničkim dejstvom izazivaju mentalnu bolest. Moramo istražiti i pozabaviti se što je moguće većim brojem uzroka kako bismo doveli do potpunog i trajnog izlečenja. 

Nažalost, pacijenti koje pate od depresije, zabrinutosti ili bipolarnog poremećaja skoro nikada ne dobijaju savete o ishrani. Smatram da se ovaj veliki propust u načinu lečenja mentalnih bolesti i te kako oseti.

ZNAČAJ SEROTONINA

Serotonin predstavlja značajan neurotransmiter u mozgu, naročito u frontalnom režnju. To je deo mozga čiju aktivnost treba naročito ojačati kod depresivnih pacijenata. Mozak uopšte ne može da stvara serotonin ako tu prvo nije prisutan triptofan. Većina depresivnih pacijenata pati od gubitka apetita (apetit se povećava samo u malom broju slučajeva). Stoga hrana koju unose treba da sadrži velike količine triptofana. Namirnice bogate triptofanom navedene su u tabeli:

Zapazite da neobrano mleko sadrži najmanje triptofana od svih namirnica na listi iako mnogi ljudi smatraju da mleko predstavlja jedan od najbogatijih izvora triptofana. Na sreću, postoje bolji izvori od kojih je tofu (sojin sir) prvi na listi. 

Kao što je rečeno u prethodnom poglavlju, neki depresivni pacijenti su veoma osetljivi na čak vrlo malo, privremeno smanjenje količine triptofana, a ako samo jedan dan ne bi uzeli umerenu ili veliku dozu triptofana, oni bi ponovo zapali u depresiju.
      

MESO U ISHRANI SPREČAVA DOTOK TRIPTOFANA U MOZAK

Unošenje dovoljnih količina triptofana nije jedini nutricionistički faktor u stvaranju serotonina. Kao što je rečeno u prethodnom poglavlju, pet velikih aminokiselina takmiče se sa triptofanom želeći da pre njega stignu u mozak. Hrana koja sadrži veliku količinu ovih pet aminokiselina smanjiće dotok triptofana u mozak. 

Dakle, ako su u našoj ishrani zastupljene umerene količine triptofana, a velike količine tih pet aminokiselina, u frontalnom režnju mozga ipak može da se javi nedostatak triptofana. Količina triptofana upoređena sa količinom tih pet aminokiselina predstavlja glavno merilo.

Namirnice koje sadrže velike količine triptofana u odnosu na ovih pet amino kiselina prikazane su u tabeli:
Tabela pokazuje da neobrano mleko sadrži male količine triptofana u poređenju sa količinom pet aminokiselina, a količina triptofana je sama po sebi, takođe, veoma mala, kao što je prikazano u gornjoj tabeli. Ovi faktori pokazuju da mleko nije tako vredan izvor triptofana za mozak. Tofu je, međutim, sušta suprotnost neobranom mleku. 

On sadrži veliku količinu triptofana u odnosu na količinu tih pet aminokiselina, a i sadržaj samog triptofana je izuzetno visok. Zbog toga je on odlična namirnica za snabdevanje mozga triptofanom, što opet povećava proizvodnju serotonina, koji, sa svoje strane, pomaže u borbi protiv depresije.

Kada sam sve ovo rekao, moram dodati i to da ovo ni u kom slučaju nije jedini metod lečenja koji treba primeniti kod depresivnog pacijenta. Depresija se gotovo uvek javlja usled istovremenog delovanja više faktora, što znači da tu postoji mnogo potencijalnih uzroka.

Dr. Nil Nidli